تبلیغات
ویترین ایرانسل - آهنگ پیشواز لری

ویترین ایرانسل

آخرین اخبار و اطلاعات در مورد ویترین ایرانسل و آهنگ پیشواز جدید

 آهنگ پیشواز لری

 

نوع مطلب :آهنگ پیشواز ،

نوشته شده توسط:پدر خواندهنام محصول: تی بره بی کلام

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331763

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز تی بره بی کلام اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: تی بره

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331762

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز تی بره اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: تصنیف مادر

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331761

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز تصنیف مادر اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: تصنیف کر بختیاری

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331760

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز تصنیف کر بختیاری اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: نایی گل

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331759

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز نایی گل اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: غم مادر

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331758

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز غم مادر اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: فصل بهاربی کلام

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331757

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز فصل بهاربی کلام اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: بهار گل

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331755

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز بهار گل اثر کوروش اسدپور RBT


نام محصول: آواز کمانچه

نام هنرمند: کوروش اسدپور

نوع موسیقی : محلی

کد ایرانسل: 331754

با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آواز کمانچه اثر کوروش اسدپور RBT